Kontynuuj zakupy ROZLICZ SIĘ koszyk

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w celu, dla którego je podałeś oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o telekomunikacji.

1. Dane o przedsiębiorstwie
Nazwa przedsiębiorstwa: The Little Green Bag BV
Adres: Karel Doormanweg 41
Kod pocztowy: 3115 JD
Miejscowość: Schiedam
Kraj: Holandia

Numer telefonu: 003110 4354103
Witryna internetowa: https://www.thelittlegreenbag.pl

Numer wpisu do Izby Handlowej: 61971448
Numer identyfikacyjny VAT: NL854573148B01

2. Adres e-mail
W przypadku gromadzenia adresu e-mail z powodów innych niż wynikające z umowy nie będzie on używany do przesyłania niezamówionych wiadomości, jeśli nie wyraziłeś na to zgody.

3. Adres pocztowy
Do wysłania zamówienia wykorzystujemy Twój adres pocztowy (otrzymany w ramach procesu sprzedaży).

4. Numer telefonu
Nie używamy Twojego numeru telefonu do celów komercyjnych.

5. Inne dane osobowe
Przetwarzamy inne dane osobowe (za pomocą plików cookie, urządzeń peryferyjnych lub w inny sposób) tylko wtedy, gdy:
1. przetwarzanie danych jest niezbędne dla:
a. wykonania zawartej z Tobą umowy;
b. właściwego wykonania zadania z zakresu prawa publicznego;
c. reprezentowania naszego uzasadnionego interesu (chyba że Twój interes lub podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tym interesem), lub;
2. wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych podczas ich gromadzenia.

W żadnym wypadku nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

3. Szczególne dane osobowe
W ramach oferowania produktów lub usług, które mogą być dla Ciebie interesujące, możemy przekazywać dane osób, które udostępniły swoje dane organizacjom, z którymi jesteśmy umownie związani, jeśli jest to konieczne;
a. w celu wykonania umowy zawartej z Tobą;
b. w celu właściwego wykonania zadania z zakresu prawa publicznego;
c. w celu reprezentowania naszego uzasadnionego interesu, chyba że Twój interes lub podstawowe prawa i wolności przeważają nad tym interesem.

Jeśli powyższe podstawy nie mają zastosowania, poprosimy o zgodę przed udostępnieniem danych osobom trzecim.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności:
a. Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
b. Google: https://www.google.pl/intl/nl/policies/privacy/

7. Bezpieczeństwo przekazywania i odbioru danych
a. Jeśli przekazujemy lub odbieramy Twoje dane na naszej stronie internetowej, zawsze korzystamy z technologii kodowania, które są uznawane za wspólne standardy w branży IT;
b. Jeśli otrzymujemy lub przekazujemy pewne krytyczne informacje, takie jak informacje finansowe, korzystamy z bezpiecznego serwera. Zostaniesz poinformowany poprzez ekran, który jest wyświetlany na naszej stronie (pop-up);
c. Wdrożyliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie informacji, które otrzymujemy na naszej stronie internetowej;

8. Bezpieczeństwo przechowywania danych
Kryteria bezpieczeństwa
a. Na stronie, na której podaje się dane osobowe, stosowane jest bezpieczne połączenie.
b. Przechowujemy jak najmniej danych klientów i zapewniamy, że żadne szczególnie wrażliwe dane osobowe nie są przechowywane w naszej bazie danych, chyba że istnieje taka konieczność.

9. Dostęp do Twoich danych
Na życzenie poinformujemy odwiedzających naszą stronę internetową o ich danych osobowych, które są przetwarzane. Ewentualne nieprawidłowe dane mogą zostać skorygowane, uzupełnione lub usunięte. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tych informacji lub skorygować swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej.

10. Kontakt
Jeśli chcesz zareagować na naszą Politykę Prywatności, skontaktuj się z nami:
a. Pod następującym numerem telefonu: 003110 4354103

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zmiany te opublikujemy tutaj i w razie potrzeby poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej.